George Potra

George Potra
(11 martie 1907, Săcuieu, jud. Cluj – 19 decembrie 1990, Bucureşti)

Istoricul George Potra

George Potra

Istoric şi publicist român. Licenţiat al Facultăţii de Litere şi Filosofie (1932). Doctor în ştiinţe istorice (Magna cum laude) (1936) al Universităţii din Bucureşti. Diplomat al Şcolii Superioare de Arhivistică şi Paleografie, membru onorar al Societăţii Numismatice Române. De două ori laureat al Academiei Române. Doctor docent în ştiinţe istorice. Membru al Uniunii Scriitorilor. Activitate publicistică de peste 60 de ani – articole, studii, ediţii de documente, monografii ş.a. –, acoperind istoria oraşelor (Bucureşti, Ploieşti, Târgşor), a târgurilor şi hanurilor, a medicinii româneşti, a primelor instituţii de învăţământ din Principate, viaţa şi activitatea unor personalităţi politice şi culturale de referinţă (Gheorghe Lazăr, Ion Heliade Rădulescu, Petrache Poenaru, Grigore Serurie, Popa Şapcă ş.a.), constituirea, organizarea şi dezvoltarea arhivelor de stat şi particulare, percepţiile călătorilor străini prin Ţările Române şi ale călătorilor români prin Europa, istoria unor mănăstiri şi biserici, începuturile filateliei şi fotografiei româneşti, portrete şi evocări ale unor dascăli şi anticari – concentrate în câteva sute de titluri – publicate în prestigioase edituri, reviste de specialitate, ziare de mare tiraj, emisiuni de radio şi de televiziune, conferinţe în societăţi ştiinţifice şi culturale.

Biografie:

1907 martie 11 – S-a născut George Potra, ca fiu al lui Crăciun Potra şi al Mariei Potra (născută Moca), în satul Săcuieu, judeţul Cluj. În actele oficiale, naşterea a fost trecută sub data de 16 martie 1907. A fost botezat greco-catolic; preot Ioan Irimieş; naşi: Ioan Gall şi Florica Pop.
1908 noiembrie 6 – S-a născut Ioan Potra, fratele lui George, în satul Săcuieu, judeţul Cluj.
1911 – Familia Potra se mută în ”Regat”, la București.
1914–1919 – Crăciun Potra este mobilizat ca cetățean austro-ungar. Cade prizonier în 1915 și va rămâne în prizonierat în Rusia 4 ani, până în 1919. Urmează o perioadă de mizerie cruntă pentru familie, agravată de lipsurile primului război mondial. George Potra devine la 7 ani unicul întreținător al familiei. Renunță la școală. Urmează o luptă disperată pentru supraviețuire, incluzând furatul de alimente din depozitele nemților, în perioada ocupației Bucureștiului. Santinelele trag cu gloanțe dum-dum iar copii se adună cât mai mulți pentru a spori șansele de scăpare. La o asemenea incursiune din zece copii supraviețuiau opt. Diverse meserii – lustragiu, ucenic, vânzător de ziare, chiar și angajat într-un cazinou.
1919 – Crăciun Potra se întoarce din prizonierat. George Potra își reia studiile la Liceul ”Matei Basarab”.
1928–1929 – George Potra a urmat cursurile Şcolii Superioare de documentare şi de ştiinţe administrative.
1928 martie 11 – Trece în nefiinţă Maria Potra. Mama lui George moare chiar de ziua lui. A fost înmormântată la Cimitirul Reînvierea (Pătrunjelul) din Bucureşti.
1929 august 9 – George Potra, absolvent al Liceului „Matei Basarab“, primeşte diploma de bacalaureat în urma examenelor susţinute în iunie 1929.
1931 – George Potra era student al Facultăţii de Filosofie şi Litere.
1931 – George Potra, caporal T.R.52, contingent 1931, serveşte în Escadronul IV din Regimentul de escortă regală.
1931 – George Potra editează, împreună cu Alexandru Buiu, revista „Sfinxul“. La primul număr, editorii au avut drept colaboratori pe Mircea Florian, Al. Lascarov-Moldovanu, Radu Gyr, Alexandru Sahia, Artur Enăşescu.
1932 noiembrie 23–1933 martie 30 – George Potra participă la activităţile Seminarului Pedagogic Universitar „Titu Maiorescu“.
1932 decembrie 30 – Ministerul Instrucţiunii, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie şi Litere, acordă lui George Potra diploma de licenţă pe baza Procesului-verbal nr. 5.789 din octombrie 1932, încheiat de Comisiunea examinatoare şi aprobat de Decanul facultăţii; George Potra a trecut examenul de licenţă în Filosofie şi Litere, specialitatea Istorie, cu următoarele materii: 1. Istoria românilor; 2. Istoria antică; 3. Slava, obţinând 5 bile albe, cu menţiunea magna cum laudae.
1933 iunie 16 – George Potra primeşte Certificatul privind absolvirea Seminarului Pedagogic Universitar „Titu Maiorescu“, obţinând nota 9,50.
1934 decembrie 20 – George Potra îndeplinea funcţia de profesor suplinitor la Liceul „Dr. C. Angelescu“ din Găeşti.
1937 ianuarie 11 – George Potra îndeplinea funcţia de profesor suplinitor la Liceul „Mihail Eminescu“ din Bucureşti.
1937 iunie 18 – George Potra se căsătoreşte cu Ana I. Rauca. Naşi de cununie au fost Anton (Antonian) şi Marieta Marinescu-Nour.
1938 februarie 2 – George Potra este numit inspector general al învăţământului muncitoresc.
1938 iulie 1 – Se naşte primul copil, Viorica.
1938–1947 – George Potra a îndeplinit demnitatea de director al Muzeului Camerei de Comerţ.
1939 – Director al gazetei lunare „Făclia muncii“. Redacţia şi administraţia: Bucureşti II, Bd. Filantropia nr. 157.
1939 mai 27 – Prin Înaltul Decret Regal nr. 2 210 din 27 mai 1939, publicat în „Monitorul Oficial“ nr. 122 din 30 mai 1939, lui George Potra i se recunoaşte calitatea de cetăţean român.
1939 – Lucrarea „Contribuţiuni la istoricul ţiganilor din România” este premiată de Academia Română cu Premiul Năsturel Herăscu.
1940 februarie 9 – Se naşte cel de-al doilea copil, Gheorghe.
1940 mai 10 – George Potra este numit membru al Ordinului Coroana României, cavaler.
1941 mai 1 – Inaugurarea Anticariatului Bibliofila din Bucureşti, str. Domniţa Anastasia nr. 8, proprietatea lui George și Ana Potra.
1942 decembrie 15 – Prin Decizia ministerială nr. 81 710/1942 a Ministerului Muncii, George Potra este numit membru în Comisiunea pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul muncitoresc.
1943 mai 4 – Mutarea sediului Anticariatului Bibliofila din str. Domniţa Anastasia nr. 8 în Bd. Filantropia nr. 157.
1943 iunie 15 – În şedinţa din 5 iunie 1943, Comisiunea interimară a Camerei de Comerţ şi Industrie din Bucureşti l-a numit pe George Potra în calitatea de consilier tehnic, cu atribuţiuni de conservator al Muzeului şi al Colecţiunilor Camerei şi de conducător al Bibliotecii şi al Secţiunii periodice.
1943 noiembrie 18 – George Potra este delegat a îndeplini funcţia de inspector general al Învăţământului muncitoresc – Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, Departamentul Muncii.
1943 noiembrie 30 – George Potra este numit profesor definitiv la Cursul profesional pentru ucenici nr. 4, Bucureşti, pentru specialitatea partea literară.
1943 decembrie 15 – Ana George Potra, proprietara legală a magazinului, cere radierea Anticariatului Bibliofila, care îşi încetează activitatea din raţiuni financiare. Autoarea petiţiei menţionează că „această ramură de activitate merge foarte greu, încât nici cheltuielile nu mi le pot scoate“.
1943–1944 – George Potra semnează mai multe colaborări la ziarul şi almanahul „Curentul“.
1945 septembrie 1 – Prin Decizia ministerială 56 601/1945, George Potra este transferat de la Şcoala profesională nr. 4 la Şcoala profesională de băieţi nr. 16 ca profesor titular.
1945 noiembrie – Lucrarea Hanurile bucureştene a fost distinsă de Academia Română cu Premiul Crissovelloni.
1947 mai 31 – În conformitate cu hotărârea Comitetului de Direcţia al Camerei de Comerţ şi Industrie din Bucureşti, în şedinţa sa din 13 mai 1947, încetează angajarea în respectiva instituţie.
1955 august 29 – Se certifică prin Adeverinţa nr. 814 din 29 august 1955 că George Potra a funcţionat ca profesor de parte literară (limba română şi fizica) la Şcoala profesională de ucenici CFR Griviţa Roşie de la 1 septembrie 1954 până la 1 septembrie 1955.
1958 iunie 3 – Atestat de profesor, gradul didactic de profesor, în specialitatea principală istorie, eliberat de Ministerul Învăţământului şi Culturii prin Ordinul nr. 1 205 din 3 iunie 1958, în baza Decretului nr. 313/1954 al Prezidiului Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române.
1964 – George Potra şi Grigore Racoviceanu participă la Expoziţia filatelică internaţională „Philatec Paris 1964“. Cei doi au obţinut medalia de bronz pentru colecţia „Poşta în Principatele dunărene“.
1965 – Lui George Potra i se recunoaşte titlul de doctor docent în ştiinţe istorice.
1966 – Trece în nefiinţă Crăciun Potra (n. 1880), tatăl lui George Potra, înmormântat la Cimitirul Reînvierea (Pătrunjelul) din Bucureşti.
1974 – George Potra figura ca preşedinte al Asociaţiei Române de Bibliofilie.
1977 februarie 27 – George Potra este ales membru de onoare al Societăţii Numismatice Române.
1986 decembrie – Premiile revistei „Săptămâna“ pe anul 1986: George Potra – pentru întreaga activitate ştiinţifică şi cercetarea istoriei municipiului Bucureşti.
1990 decembrie 19 – George Potra încetează din viață la București, în urma unui cancer la plămâni.
1990 decembrie 21 – Ceremonia înmormântării lui George Potra la Cimitirul Sf. Vineri din Bucureşti. Au luat cuvântul: Paul Cernovodeanu, Panait I. Panait, Stan Cucu, dr. Dima, Traian Filip, părintele Nicolae Cosma, M.N. Rusu, Anastasia (Sica) Popescu.

Bibliografie. Principale volume publicate:

Mînăstirea Cobia (1938);
Călători români în ţări străine (1939);
Contribuţiuni la istoricul ţiganilor din România (1939) (premiată de Academia Română cu Premiul Năsturel Herăscu);
Din Bucureştii de altădată (1941, 1942);
Hanurile bucureştene (1943) (premiată de Academia Română cu Premiul George San Marin);
Petrache Poenaru, ctitor al învăţământului în ţara noastră (1799–1875) (1963);
Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti: vol. I (1594–1821), vol. II (1821–1848) şi vol. III (1634–1800), editate în 1961, 1975 şi 1982;
Contribuţii la istoricul oraşelor Ploieşti şi Târgşor (1632–1857) (1969);
Tezaurul documentar al judeţului Dâmboviţa (1418–1800) (1972);
I. Heliade-Rădulescu. Scrisori şi acte (1972);
Voievodul (1973);
Din Bucureştii de altă dată (1981);
Istoricul hanurilor bucureştene (1985);
Din Bucureştii de ieri (vol. I–II) (1990);
Bucureştii văzuţi de călători străini (secolele XVI–XIX) (1992).

Despre Victor Potra

Blogs developer, content creator, independent journalism PR, direct marketing, online & social-media promoter Video TV producer http://youtu.be/hB9iJ4Q8gww - Video Demo Translator (English – Romanian, specialized in IT) – working for http://zeitgeist.eu.com Graphic design, picture processing, DTP (Adobe Photoshop, Adobe InDesign).
Acest articol a fost publicat în Cei ce au fost și etichetat , , , , , , , , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

5 răspunsuri la George Potra

 1. Pingback: 105 ani de la naşterea lui George Potra. O şansă: Jurnalul (1926-1929) | Cutia cu vechituri a lu' Potra

 2. Pingback: 105 ani de la naşterea lui George Potra (1907 – 2012) | tudorvisanmiu

 3. Pingback: Moştenirea lui George Potra – articol de Dumitru Bădiţa | Cutia cu vechituri a lu' Potra

 4. Pingback: 1986, Săcuieu. Case țărănești din secolul XIX. | Cutia cu vechituri a lu' Potra

 5. Victor Potra zice:

  Reblogged this on Dreptul la gândire, blog by Victor Potra and commented:

  Astăzi se împlinesc 108 ani de la nașterea bunicului meu, istoricul George Potra.

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s